Säkerhet PDF Print

Vi på Itkontakt har lång erfarenhet inom datasäkerhet och olika säkerhetslösningar för IT-miljöer samt dess utrustning. Eftersom hot uppstår både internt och externt så jobbar vi med allt från helhetslösningar och säkerhetspolicies till enstaka servrar och brandväggar. 

Pre-intrusion (Säkerhetsanalyser)

Vi erbjuder säkerhetsanalyser av hela er miljö där alla aspekter beaktas och på så sätt föreslår vi olika förbättringar som bör genomföras.

Säkerhetspolicies, användarrättigheter, säkerhetshål, brandväggsregler, backuprutiner m.m. likväl som fysisk säkerhet gås igenom.

Eftersom vi har djup kunskap om både Linux/UNIX-kloner och Microsoft-plattformar (och även äldre plattformar) så kan vi bilda oss en seriös uppfattning av de hot som kan tänkas döljas hos er.

Post-intrusion (Bevissamling och utredning)

Efter ett intrång eller händelse (dataförlust, brottsmisstanke, uppsagd personal m.m.) kan det tänkas att datorer, koperingsmaskiner m.m. ska gås igenom och samla data ifrån dessa enheter och sammanställa. Detta område är ett område där vi har väldigt djupa kunskaper och tidigare har hjälpt en mängd kunder.

I.o.m. denna tjänst så tas även borttagna dokument fram och även diskar som har varit formaterade kan återskapas.

För att garantera att data inte hamnar i orätta händer efter händelser är detta en bra tjänst att utnyttja.

Övervakning
Trafikövervakning

Vi kan övervaka inkommande / utgående trafik från Internet, från DMZ eller från kundens lokala nätverk.

Syftet kan vara bl. a att kontrollera vilken trafik som nätverket utsätts för, vad personal surfar på och/eller för att samla bevis efter intrång m.m. Används även ofta för felsökning av nätverk.

Kameraövervakning

Vi är ett av få företag som kombinerar datasäkerhet med kameraövervakning. Allt för ofta negligerar man datasäkerhet och fysisk säkerhet när man installerar kameraövervakning och detta är ett branschrelaterat fenomen eftersom det finns en mängd installatörer av kameraövervakning som saknar den datasäkerhetskompetens som ofta behövs.

Vi hjälper till med att säkerställa hela miljön där kameraövervakning ingår. Vi tar även på oss helhetsansvar för installation av kameraövervakning, kameraservrar och tillstånd. Mer om detta i vår broschyr "Kameraövervakning - Brottsprevention" som kommer under våren.

Fysisk säkerhet samt Reservström / UPS / Backuplösningar

Fysiskt säkerhet (samt reservström / UPS)

Vi hjälper våra kunder att placera affärskritisk utrustning på rätt placering, allt för att förebygga onödiga skador, prestandaproblem och stölder.

Tillsammans med kunden går vi igenom de lokaler som de har, gör en riskanalys och föreslår åtgärder som bör följas. I detta koncept kan det röra sig om allt från kyla till reservström, brandsystem och larm. 

Backuplösningar

Vi erbjuder våra kunder en mängd olika backuplösningar. Dels installerar vi RAID-system på de servrar som används, dels använder vi oss av bandstationer (LTO, Ultrium samt DLT) och även fjärrbackup.

Till viss del använder vi även så enkla backuplösningar som ett USB-minne, givetvis som komplement till andra lösningar.

Läs mer om vår fjärrbackupstjänst här.

  

ITKontakt i Sverige AB | Besöksadress: Svärmaregatan 3 NORRKÖPING | vxl: 011-103040 | This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Utdelningsadress:Svärmaregatan 3, 603 61 Norrköping  OrgNr:556716-9924

© 2006-2021 IT-Kontakt